Практичні поради щодо захисту права споживача фінансових послуг

На сьогодні в Україні на державному рівні не створено жодної організації, яка б захищала права споживачів фінансових послуг.

Алгоритм дій, що допоможе повернути вклад:

Крок перший. Вам необхідно завчасно повідомити свій банк (відділення банку) про намір забрати грошові кошти (вклад та проценти). В своїй заяві ви зазначаєте власне суму грошових коштів, що маєте забрати та дату, коли збираєтесь відвідати банк. Таке повідомлення (заяву) до банку надсилаєте телеграмою чи цінним листом з описом вкладень та повідомленням про вручення.

Крок другий. Напередодні відвідування банку ви маєте завчасно підготувати акт про відмову видати вам банком грошові кошти (в двох примірниках). Це необхідно для того, щоб під час відвідування банку, ви не розгубились, і не забули на місці прописати щось важливе.

Крок третій. Ви йдете до банку. У разі відмови банком видати гроші, ви складаєте про це акт (дивимось крок 2). Його має підписати працівник банку, якій відмовився видати гроші. Якщо працівник банку відмовляється підписати акт, тоді документ мають підписати свідки цієї ситуації. Особи, що будуть залучені свідками, в майбутньому судовому процесі можуть виступати вашими свідками, як позивача. Про всяк випадок, пропонуємо вам, заздалегідь домовитися із друзями чи родичами про спільне відвідування банку, та їх можливість виступити свідками.

Крок четвертий. Готуємо позовну заяву до суду. До позовної заяви додаються копії наступних документів:

  • договір, що було укладено з банком; • повідомлення про вручення банку заяви про намір забрати кошти;
  • заяву про намір забрати грошові кошти (вклад та відсотки);
  • акт про відмову видати гроші;
  • оригінал квитанції про сплату витрат на інформаційно-технічне забезпечення судового процесу. Як правило, це незначна сума (34 грн.), що також може бути стягнута з відповідача (банк) в процесі справи;
  • копія позовної заяви з додатками для відповідача.

Крок п’ятий. Пред’явлення позову шляхом подання позовної заяви до суду. Позов можна подати до суду особисто чи відправити цінним листом з описом вкладення та повідомленням про вручення.

Крок шостий. Розгляд справи у суді.

Крок сьомий. Після отримання позитивного рішення суду ви можете звернутись до відповідного районного управління державної виконавчої служби, яка власне виконає всі настанови щодо стягнення з банку вашого депозиту.

Якщо ж з об’єктивних причин іншими способами неможливо повернути депозит, необхідно звертатися в суд.  Пам’ятайте, спілкуватися з банком потрібно не усно, а неодмінно письмово – писати заяви з вимогою повернути вкладені кошти. У разі дострокового зняття тимчасової адміністрації, тобто якщо банк раніше відновить свій фінансовий стан, до виконання насамперед візьмуть письмові заяви. Якщо в банку пропонують продовжити депозит, це можна зробити, але не погоджуватися на шість місяців, а тільки на короткий термін, саме через те, що мораторій можуть зняти достроково.

Як показує практика, останнє слово майже завжди залишається за судом. При чому, ми не радимо, незважаючи на раніше складену практику, звертатися в наказному провадженні. Оскільки, суди останнім часом на заяви вкладників про видачу судового наказу приймають ухвалу про відмову у відкритті наказного провадження, вбачаючи спір про право.  Вважаємо, що для економії часу та надійності, слід подавати до суду відразу позовну заяву про витребування суми депозиту, а не заяву про видачу судового наказу.

Залежності від існуючого у вашому банку режимі, ми пропонуємо наступні практичні схеми повернення депозиту:

1) Якщо банк працює у звичайному режимі. Згідно з умовами “депозитного” договору, ви маєте право звернутись до банку з письмовою заявою, з проханням повернути всю суму депозиту достроково. Якщо на дану заяву отримаєте відмову, мотивовану накладенням мораторію правлінням НБУ – звертайтеся до суду. За договором банківського вкладу, незалежно від його виду, банк зобов’язаний видати вклад або його частину на першу вимогу вкладника, крім вкладів, зроблених юридичними особами на інших умовах повернення, які встановлені договором. Умова договору про відмову від права на одержання вкладу на першу вимогу є нікчемною.

У судовому засіданні буде встановлено суперечність Постанови правління Національного банку України в частині уведення мораторію на задоволення вимог кредиторів банку та нормам Цивільного кодексу України. Відповідно до частини другої статті 19 Конституції України органи державної влади (до яких належить НБУ) та їх посадові особи зобов’язані діяти лише на підставі, в межах та у спосіб, що передбачені Конституцією і законами України. Частиною 3 статті 22 Конституції України гарантується, що при прийнятті нових законів або внесенні змін до чинних законів не допускається звуження змісту та обсягу наявних прав і свобод, це також стосується і підзаконних актів, які повинні відповідати Конституції України та законам України.

Згідно з положеннями частини 4 статті 8 ЦПК України у разі невідповідності правового акта закону України суд повинен застосовувати акт законодавства, який має вищу юридичну силу, таким чином, вам зобов’язані повернути депозит.

2) Якщо банком керує тимчасова адміністрація. Діяльність тимчасової адміністрації регулюється главою 15 Закону України “Про банки і банківську діяльність” від 07.12.2000 р. Відповідно до ст. 85 цього Закону НБУ має право на введення мораторію на задоволення вимог кредиторів (тобто вкладників банку) під час діяльності тимчасової адміністрації, але не більше шести місяців. У такому випадку, щоб повернути свій депозит, ви згідно зі ст. 512-514 Цивільного кодексу України можете поступитися правом вимоги депозиту іншій особі, наприклад вашим друзям чи родичам. Тоді на нього не буде розповсюджуватися дія мораторію. Також ви можете продовжити термін депозиту на один місяць (якщо у банку є така депозитна програма). Відповідно до ст. 85 Закону України “Про банки і банківську діяльність” мораторій не поширюється “на задоволення вимог кредиторів, що виникли у зв’язку із зобов’язаннями банку під час здійснення тимчасової адміністрації банку.

Також, згідно зазначеної статті, мораторій на задоволення вимог кредиторів поширюється на зобов’язання, строки виконання яких настали до призначення тимчасової адміністрації. Мораторій не поширюється на обслуговування поточних операцій, здійснюваних тимчасовим адміністратором, на вимоги щодо виплати зарплати, аліментів, відшкодування шкоди, заподіяної здоров’ю громадян, авторської винагороди, а також на задоволення вимог кредиторів, що виникли в зв’язку із зобов’язаннями банку під час здійснення тимчасової адміністрації банку.

 

Директива ЄС щодо впровадження програм страхування депозитів країнами — членами Європейського Союзу

Беручи до уваги актуальність розглянутих щойно питань для всіх банківських систем, 30 травня 1994 року Європейський Союз ухвалив спеціальну Директиву 94/19/ЄС щодо впровадження програм страхування депозитів країнами  членами Європейського Союзу, а також країнами, які мають намір приєднатися в майбутньому до Європейського Союзу. Ця Директива побудована на включеному до Маастріхтського трактату принципі субсидіарності, згідно з яким рекомендації Союзу визначають лише необхідний мінімум вимог загального характеру, не заперечуючи права окремих країн застосовувати корисніші для них вирішення проблем страхування депозитів. А директивою встановлено такі вимоги до членів Союзу:

а) система депозитного страхування повинна мати національний характер, тобто гарантувати безпеку депозитів не лише в межах своєї країни, а й на території інших країн, якщо там діють філії вітчизняних банків;

б) обов’язкова участь банків у системах страхування депозитів;

в) мінімальна квота повної страхової відповідальності має становити 20 тис. євро (для Іспанії та Португалії — 15 тисяч євро). Тепер ці квоти (страхові суми) є досить різновеликими навіть у тих країнах, які мають однаковий рівень економічного розвитку.

Отже, поза зазначеними рекомендаціями національні системи депозитного страхування можуть набувати різних рис. Проте, як показує міжнародний досвід, в основу побудови цих систем потрібно покласти такі принципи:

* Інституційний характер організації депозитного страхування, тобто вона має базуватися на створенні самостійного міжбанківського страхового фонду за ретроспективним методом. Фонд має бути керований як товариство взаємного страхування зобов’язань банків перед вкладниками.

* Фонд страхування депозитів має формуватися суворо на страховій основі, що передбачає вирівнювання ризиків окремих банків.

* Участь у депозитному страхуванні усіх банків та інших фінансових закладів, які приймають депозити, обов’язкова.

* Імперативність регуляційних норм діяльності систем депозитного страхування.

* Змішаний характер організації систем депозитного страхування, який передбачає організаційну та фінансову співучасть як недержавних, так і державних структур.

* Обмеженість страхової відповідальності банків установленою квотою відшкодування депозитів.

* Власна участь застрахованих у покритті ризиків неповернення депозитів. Може бути застосована регресивна шкала розрахунку страхового відшкодування.

* Диференціація страхових тарифів у межах банків-страхувальників згідно зі ступенем їх загальної ризикогенності, яка постійно і докладно вивчається фондом депозитного страхування.

* Окремі підходи до страхування вкладів фізичних та юридичних осіб.

* Страхове відшкодування надається на одного вкладника, а не на один вклад.

Страховий захист депозитів в Україні здійснюється за рахунок Фонду гарантування вкладів фізичних осіб у порядку, передбаченому законодавством.

Вимога щодо повернення депозиту в повному обсязі

 

Перше, що ви вказуєте, це підстава вашої вимоги, а саме підписаний між вами й банком договір, де подаєте його повні реквізити. Далі коротко перераховуєте умови договору: сума депозиту й строк, коли він минає. Потім ви вказуєте на той факт, що незважаючи на закінчення строку видачі вкладу, депозит виданий не був, тобто банк ухиляється від виконання своїх зобов’язань, зазначених у договорі.

Наступні пункти вашої вимоги повинні містити посилання на чинне законодавство України, яким ви обґрунтовуєте ваші права. А саме:

— згідно зі ст. 526 і ст. 629 Цивільного кодексу України, зобов’язання, зазначені в договорі, повинні бути виконані сторонами, які їх узгодили (у цьому випадку — банком і вами);

— згідно зі ст. 651 Цивільного кодексу України, зміни до договору можуть бути внесені тільки за умови згоди обох сторін (у даному випадку цього зроблено не було);

— згідно зі ст. ст. 525, 615, 651, 1061 Цивільного кодексу України, неповернення банком ваших особистих коштів є неприпустимим;

згідно зі ст. 228 Цивільного кодексу України, зміни до договору, які банк вніс без вашої згоди, є недійсними й згідно зі ст.19 Конституції України, не підлягають виконанню у зв’язку з невідповідністю до законодавства України.

Фонд здійснює виплати відшкодування вкладникам банків: 

“КБ “Українська фінансова група”

“АКБ “Східно-Європейський банк”

“АБ “Банк регіонального розвитку”

“ВАТ “КБ “Національний стандарт”

“АКБ “Європейський”

“ВАТ “АКБ “Одеса-Банк”

“ВАТ “Комерційний банк “Причорномор’я”

“ВАТ “Європейський банк розвитку та заощаджень”

 

Питання та вiдповiдi про систему гарантування вкладiв фізичних осiб[1]

До того, як покласти свої кошти в банк, філію іноземного банку спитайте, чи є дана банківська установа учасником Фонду.

  1. Яка сума гарантується Фондом?

Фонд гарантує кожному вкладнику учасникiв Фонду (тимчасових учасникiв, якщо вклади були залучені до моменту переведення їх до цiєї категорiї) вiдшкодування коштiв за вкладами, включаючи вiдсотки, у розмiрi загальної суми вкладiв, але не бiльше визначеної чинним законодавством України гарантованої суми у кожному iз таких банкiв, філій іноземних банків. Вклади менше 1 гривнi не пiдлягають вiдшкодуванню.

  1. Вклади в яких банківських установах гарантуються Фондом?

Фонд гарантує вклади фізичних осіб в банках України, філіях іноземних банків які є учасниками (тимчасовими учасниками) Фонду. Державний ощадний банк України не є учасником Фонду.

Які види вкладів гарантуються Фондом?

Фонд гарантує вклади (депозити), а саме: кошти в готівковій або безготівковій формі у валюті України або в іноземній валюті, розміщені фізичними особами на договірних засадах на визначений строк зберігання або без зазначення такого строку на іменних рахунках у банку – учаснику (тимчасовому учаснику) Фонду чи залучені таким банком, філією іноземного банку у формі випуску (емісії) іменних ощадних (депозитних) сертифікатів.

Які види вкладів не гарантуються Фондом?

Фонд не гарантує відшкодування за вкладами, які розміщені на рахунках фізичних осіб – підприємців.

Чи гарантується вклад в іноземній валюті?

Так, але відшкодування вкладів в іноземній валюті здійснюється у національній валюті України.

Чи гарантує Фонд кошти, залучені банком, філією іноземного банку у формі випуску цінних паперів?

Фонд гарантує тільки кошти, залучені банком, філією іноземного банку у формі випуску іменних ощадних (депозитних) сертифікатів.

В якому випадку мій вклад не гарантується Фондом?

У випадку, якщо банк, філія іноземного банку не є учасником Фонду або Ваш вклад був розміщений після переведення учасника Фонду до категорії тимчасового учасника Фонду, про що банк, філія іноземного банку зобов’язаний Вас поінформувати.

Якщо я маю вклади у декількох учасниках Фонду, чи гарантуються мої вклади у кожному з цих банків, філії іноземного банку?

Так, Ваші вклади гарантуються окремо у кожному із учасників (тимчасових учасників), якщо вклади були залучені до моменту переведення їх до категорії тимчасового учасника Фонду.

Якщо я маю декілька вкладів в одному учаснику Фонду, чи гарантуються всі мої вклади?

Фонд гарантує вiдшкодування коштiв за такими вкладами, включаючи вiдсотки, у розмiрi загальної суми вкладiв, але не бiльше визначеної чинним законодавством України гарантованої суми.

В якому випадку я маю право на відшкодування гарантованої суми?

Ви набуваєте право на отримання гарантованої суми за рахунок коштів Фонду з дня призначення ліквідатора учасника (тимчасового учасника) Фонду, в якому був розміщений Ваш вклад.

Якщо мій вклад перевищує визначену чинним законодавством України гарантовану суму відшкодування, чи залишається за мною право, у разі ліквідації банку, філії іноземного банку на отримання коштів понад гарантовану суму?

Так. З питань повернення суми вкладу понад гарантовану суму звертайтесь до ліквідатора банку, філії іноземного банку в якому був розміщений Ваш вклад.

Хто має право на відшкодування гарантованої суми за вкладами?

Право на отримання відшкодування за рахунок коштів Фонду мають фізичні особи – власники вкладiв, які розмістили вклад у учаснику (тимчасовому учаснику) Фонду, або iншi особи згiдно з законодавством України (за довiренiстю, свідоцтвом про право на спадщину тощо).

Кому не відшкодовується гарантована сума за вкладами?

Фонд не відшкодовує гарантовану суму за вкладами:

1) членам наглядової ради, ради директорів і ревізійної комісії банку, філії іноземного банку вклади в якому є недоступними;

2) працівникам незалежних аудиторських фірм (аудиторам), які здійснювали аудиторські перевірки банку, філії іноземного банку протягом останніх трьох років;

3) акціонерам, частка яких перевищує 10 відсотків статутного капіталу банку, філії іноземного банку;

4) третім особам, які діють від імені вкладників, зазначених у пунктах 1, 2, 3;

5) вкладникам, які на індивідуальній основі отримують від банку, філії іноземного банку пільгові відсотки та мають фінансові привілеї, що призвели до погіршення фінансового стану банку, філії іноземного банку;

6) вкладникам, які не ідентифіковані ліквідаційною комісією;

7) вкладникам тимчасових учасників Фонду , вклад у яких був розміщений після переведення банку, філії іноземного банку до категорії тимчасових.

Хто має право на отримання гарантованої суми відшкодування після смерті вкладника?

Право на отримання гарантованої суми відшкодування набувають спадкоємці при наявності документів на спадщину, оформлених згiдно з чинним законодавством України.

В якій формі я можу отримати суму відшкодування?

Гарантовану суму відшкодування за вкладами Ви можете отримати в готівковій або безготівковій формі за Вашим бажанням.

Якщо я не маю можливості особисто отримати суму відшкодування за моїм вкладом, як мені отримати гарантовану суму?

Гарантована сума відшкодування за Вашими вкладами може бути виплачена Вашому уповноваженому представнику на пiдставi документiв, оформлених згiдно з чинним законодавством України.

Яким чином здійснюється відшкодування коштів, якщо вклад належить неповнолітній особі?

Гарантована сума відшкодування за вкладами, які належать неповнолітній особі, може сплачуватися іншим особам (батькам, опікунам, піклувальникам тощо) при подані відповідних документів, оформлених згiдно з чинним законодавством України.

Протягом якого часу вкладники можуть звернутися до Фонду за отриманням гарантованої суми відшкодування?

Відповідно до чинного законодавства строк позовної давності по зверненнях до Фонду за отриманням відшкодування становить три роки.

Звідки я можу дізнатися про початок виплат гарантованої суми відшкодування у разі ліквідації учасника (тимчасового учасника) Фонду?

У разі ліквідації такого банку, філії іноземного банку Ви можете дізнатись про початок виплат гарантованої суми відшкодування за вкладами через офiцiйнi засоби масової інформації.

Законодавче забезпечення регулювання прав споживачів в сфері фінансових послуг:

– Закон України «Про фонд гарантування вкладів»

– Закон України  «Про банки і банківську діяльність» (тимчасова адміністрація)

– Закон України «Про захист прав споживачів»

– Господарський кодекс України (умови договору)

– Цивільний кодекс (умови повернення вкладів)

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *