Про рух

Всеукраїнський рух

«МОЛОДЬ ЗА ПРАВА СПОЖИВАЧІВ»

Коротка інформація про рух:

229118399Кожна людина бажає задовольняти свої потреби товарами та послугами належної якості,  тому щоденно вступає у відносини з підприємствами різних форм власності з метою отримати найкращий і найвигідніший для себе результат. Здійснюючи покупку, споживач очікує від суб’єкта господарювання (виробника, продавця чи виконавця) обіцяної  належної якості, безпечності продукції й, безумовно, задоволення заявленої потреби.
Кожен із нас постійно приймає участь у процесі купівлі-продажу різноманітних товарів. Похід, скажімо, до магазину є повсякденною нормою, а часто стає звичкою. І в цьому рутинному процесі ми інколи забуваємо про те, що на ринку товарів і послуг на нас чекає багато неприємних сюрпризів, створених недосконалістю нашої економічної та правової систем, а також рядом інших факторів.
Інколи ці вади призводять (у кращому випадку) до марнування грошей, але часом вони можуть призвести й до погіршення здоров’я споживача. У будь-якому випадку, вони призводять до тих чи інших втрат. І найбільш неприємним є те, що цим «споживачем» може бути кожен із нас.
У зв’язку з цим студентство          Київського національного торговельно-економічного університету (КНТЕУ) не залишається осторонь вищезазначених проблем і постійно веде активну діяльність, залучаючись до роботи громадських організацій, для того, щоб продавці та виробники нарешті почали поважати споживачів і працювали для задоволення їхніх, а не своїх потреб.
Студенти університету як досвідчені пробанди постійно запрошуються Науково-дослідним центром незалежних споживчих експертиз «Тест» до порівняльних тестувань товарів, результати яких аналізуються, систематизуються й узагальнюються з подальшою публікацією отриманих даних на сайті організації та в друкованих виданнях.
Багато студентів КНТЕУ є громадськими інспекторами Всеукраїнської громадської організації «Якість життя», виступаючи в ролі «таємних покупців» і проводячи таким чином порівняльне тестування мереж продовольчих та непродовольчих магазинів за рівнем обслуговування й сервісу.
Дуже часто студенти як майбутні професіонали своєї справи з’являються на телеекрані. Усім добре відомий «Знак якості» (телеканал «Інтер») – безпрецедентний за своєю соціальною функцією проект, правдиве джерело інформації про якість вітчизняних та імпортних товарів, до зйомок якого постійно запрошують студентів (особливо товарознавців), котрі можуть дати корисні поради щодо вибору якісних товарів і кваліфіковано охарактеризувати запропоновані зразки продуктів.
Впродовж останніх років КНТЕУ тісно співпрацював з Проектом ЄС та ПРООН «Спільнота споживачів та громадські об’єднання». Зокрема, студентство брало участь у масштабному порівняльному тестуванні торговельних мереж України, а також дослідженнях соціальних об’єктів на предмет їх пристосування для людей з обмеженими фізичними можливостями.
З огляду на загострення в Україні консумерських проблем визріла необхідність створення на базі університету організації, яка б охопила всі вже зазначені сфери діяльності. Осередком КНТЕУ в боротьбі за захист прав споживачів став Молодіжний центр «Об’єднання активістів-споживачів (ОСА)», котрий із метою привернення уваги до споживчих проблем в Україні та надання пропозицій щодо їх вирішення постійно проводить бліц-інфо, круглі столи, ініціює читання лекцій провідних фахівців у сфері захисту прав споживачів, а також організовує майстер-класи, спрямовані на поглиблення практичних навичок студентів щодо захисту їхніх прав як споживачів і надання порад правильного вибору товарів. Крім просвітницької місії, МЦ «ОСА» наразі започатковує свою консультаційну діяльність, і кожен споживач, чиї права були порушені, зможе отримати кваліфіковану допомогу у вигляді поради, роз’яснення чи написання скарги у відповідні органи.
Для того, аби долучити до вирішення нагальних консумерських проблем якомога більшу частину активної молоді, на початку 2010 року студентська громада КНТЕУ ініціювала Всеукраїнський рух  «Молодь за права споживачів», головна ідея якого – розбудити свідомість споживачів із широким залученням молоді до обговорення споживчої проблематики шляхом безпосередньої участі студентства в дослідженні ринку товарів та послуг, проведенні порівняльних тестувань, широкої інформаційної та просвітницької кампанії з метою інформування громадськості щодо актуальних проблем споживчого ринку, надання консультативної допомоги у вирішенні нагальних консумерських проблем, консолідувати зусилля організацій та установ, причетних до консумерського руху, примусити суспільство почути «голос» споживача.2 березня 2010 року на базі КНТЕУ відбувся перший установчий захід руху −
Круглий стіл «Консумеризм очима молоді», метою якого було створення засад об’єднання зусиль молоді у вирішенні проблем споживачів задля безпечного, гідного країни європейського рівня споживання товарів і послуг.
Студенти університету виступили з доповідями, у яких були висвітлені проблеми сучасного стану системи захисту прав споживачів в Україні, маркетингу страхових послуг, банківського обслуговування клієнтів в умовах стабілізації фінансової кризи, споживчого кредиту, основних сучасних порушень і зловживань на ринку харчових продуктів, реалізації права споживачів на отримання інформації про продукцію, недобросовісної реклами, безпечності та якості товарів, нездорового харчування молодого покоління, захисту прав дітей як споживачів, освіти споживача тощо.Учасникам Круглого столу було презентовано Програму дій Всеукраїнського руху «Молодь за права споживачів» та запропоновано:

 • приєднатися до Всеукраїнського руху «Молодь за права споживачів»;
 • знайти своє місце у заходах з вирішення суспільнозначущих проблем споживачів;
 • отримати перші навики із захисту своїх прав як споживача;
 • долучитися до реальних тестувань товарів та послуг, виявлення фальсифікацій;
 • стати громадським інспектором закладів торгівлі та сфери послуг;
 • стати консультантом споживачів;

У засіданні круглого столу взяли участь представники Науково-дослідного центру незалежних експертиз «Тест», Всеукраїнської молодіжної громадської організації «Європейська молодь України», київських ВНЗ та загальноосвітніх шкіл, студенти й викладачі КНТЕУ та ЗМІ (газети «Споживач інфо» й телеканалу «Інтер»).
План заходів Всеукраїнського руху «Молодь за права споживачів» передбачає роботу за наступними напрямками:

 • моніторинг ринку товарів, послуг і реклами (громадські інспектування закладів торгівлі та послуг, анкетування, порівняльні тестування, аналіз реклами в засобах масової  інформації, рекламних акцій в закладах торгівлі і т.д.);
 • популяризацію здорового способу життя, формування культури харчування молоді (розробка нових харчових продуктів, компанія протидії просуванню на ринку нездорового харчування («junk-food»);
 • консультативну й інформаційно-просвітницьку діяльність (створення центру консультування споживачів та організацій з консумерських  питань, розробка й підтримка Інтернет-сайту, консультування споживачів у закладах торгівлі, організація майстер-класів, тренінгів і занять у непрофільних вищих навчальних закладах, коледжах, загальноосвітніх школах тощо).

Головна ідея руху – долучити молодь до дій з вирішення нагальних консумерських проблем, примусити суспільство почути «голос» споживача.молодь за права споживачів

Мета руху: представлення суспільству напрямів та засобів об’єднання зусиль молоді у вирішенні проблем споживачів; залучення її до участі у дослідженнях ринків товарів та послуг,  порівняльних тестуваннях, громадському інспектуванні, інформаційній, просвітницькій кампаніях, пропагуванні здорового способу життя, вихованні споживчої гідності.

Здійснюється робота у напрямах:

 • Споживацька правда про консумеризм в Україні (Сучасний стан системи захисту прав споживачів)
 • Пильнуй, не споживай будь-що! (Студентство на сторожі якості  товарів та послуг)
 • Молоде покоління в небезпеці?! (Захист прав дітей як споживачів)
 •  Що ж ми їмо?! (Огляд основних сучасних порушень і зловживань на ринку харчових продуктів)
 • Ти те, що ти їси! (Проблеми нездорового харчування молодого покоління)
 • Від кредиту до інфаркту…(Проблеми банківського обслуговування в  умовах фінансової кризи)
 • Захисти свої права – створи своє майбутнє! (Освіта споживача)
 • Методи маніпулювання в рекламі  (Огляд недобросовісної реклами)
 • Споживач майбутнього (Тенденції розвитку товарного ринку та торгівлі)
 •  …  про це та багато іншого ти дізнаєшся на нашому сайті.

Якщо ти з нами, то маєшь можливість:

 • ознайомитися з програмою дій та знайти своє місце у заходах з вирішення суспільно значущих проблем споживачів
 • отримати перші навички із захисту своїх прав як споживача
 • долучитися до реальних тестувань товарів і послуг, виявлення фальсифікацій
 • стати громадським інспектором закладів торгівлі та сфери послуг
 • стати консультантом споживачів
 • розробити свій харчовий продукт, що стане альтернативою фаст-фуду та сприяти формуванню у нації здорового способу життя

РОЗБУДИ СВОЮ СВІДОМІСТЬ – ПРИЄДНАЙСЯ ДО НАШОГО РУХУ!    

СТВОРИ СВОЄ МАЙБУТНЄ!  

Суспільство повинно почути голос споживача!